skip to Main Content
+32 (0)2 223 23 01 info@kosecleaning.be Inloggen

KOSE CLEANING

CERTIFICATIE

Vakman van de schoonmaak, KÖSE CLEANING is ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en VCA ** gecertifieerd en maakt deel uit van de Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU).

VCA** : Dit certificaat verplicht de werkgever er toe om de nodige maatregelen te treffen om het welzijn van de werknemers te verbeteren tijdens de uitvoering van hun taken. Bovendien hoort de werkgever en de opdrachtgever de werknemers in kennis te stellen van de aanwezigheid van eventuele risico’s evenals van de voorziene veiligheidsmaatregelen. De opdrachtgever moet er zich van verzekeren dat er degelijke instructies gegeven werden tijdens de opleiding.

Köse Cleaning heeft het ISO 9001 certificaat behaald in mei 2008. ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u uw klanttevredenheid verhoogt. ISO 9001 wordt door interne en externe partijen gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

Köse Cleaning heeft het ISO 14001 certificaat behaald in oktober 2010. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Köse Cleaning verbindt zich ertoe om het nodige te doen om de milieuvervuiling te voorkomen of te beperken.

De internationale norm ISO 27001 definieert de eisen voor de implementatie van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem.

Back To Top